EFFEKTIV REDNINGSTJENESTE MED TOUGHPAD

Da behovet for å forbedre og effektivisere meldte seg falt valget til den svenske Redningstjenesten i Trelleborg på en helhetsløsning fra Panasonic Toughpad. I Toughpad FZ-G1 fant de en robust og væruavhengig løsning som enkelt kunne integreres i organisasjonens systemer. Samtidig ble kommunikasjon mellom den operative sjefen og sentralen forenklet.

Redningstjenesten i Trelleborg sitt ansvarsområde favner også over kommunene Vellinge og Skurup. Til sammen betyr dette at de har ansvaret for omtrent 100 000 innbyggere. I alle tre kommunene er det åtte redningsstyrker som er klare til å rykke ut på 90 sekunder dersom alarmen går. 

Oppgavene er kort fortalt å gjennomføre rednings- og hjelpeoppdrag til personer eller organisasjoner som er kommet opp i en situasjon de ikke klarer å løse selv. Samtidig gjennomfører de flere ulykkesforebyggende tiltak som for eksempel tilsyn og forvaltning av tillatelser om brannfarlig og eksplosive stoffer/produkter, eller ved å spre informasjon om brann- eller ulykkesforebygging i hjemmet.

Redningstjenesten i Trelleborg er hele tiden opptatt av å effektivisere og digitalisere organisasjonen for å lettere kunne kommunisere med operasjonssentralen, samt få enkel tilgang til viktig informasjon ved redningsoperasjoner. Med operasjonsleder Martin von Gertten ved roret falt valget på Panasonic Toughpad FZ-G1. Ved valg av løsning var det spesielt viktig å finne et robust og bærbart nettbrett som kunne brukes i alle tenkbare situasjoner og uansett værforhold.

 

- Jeg merket med en gang hvordan arbeidet ble både enklere og mer effektivt. Med denne løsningen kan jeg alltid være i kontakt med operasjonssentralen og vårt interne system Daedalos, forteller von Gertten. Da jeg senere installerte navigasjons-, styrings- og kartfunksjoner på enheten så ble løsningen så godt som komplett. Neste skritt blir å installere en funksjon for å kunne ha mulighet til å tegne og illustrere. 

Kartfunksjonen gir Redningstjenesten i Trelleborg full kontroll på for eksempel gasslinjer og hydranter. De kan i tillegg raskt hente frem informasjon om hvem som for eksempel eier en bestemt eiendom eller hvem som har ansvaret for å vedlikehold av en bestemt vei. De kan i tillegg bruke Daedalos sin mobile programvare for å ha kontakt med TETRA-radioen, som igjen legger relevant alarminformasjon synlig på skjermen.  

- Bilen er utstyrt med et eget wifi-nett noe som betyr at man kan kommunisere med radiosambandet direkte fra Toughpad. Takket være nettbrettets utforming med knapper og en lettlest skjerm er det enkelt å bruke utstyret selv når man sitter i bilen på vei til ulykkesstedet. Nettbrettet er festet i en robust dokkingstasjon der den er trygg, men samtidig enkel å koble ut når man kommer frem til stedet. På vei til utrykningen får vi hjelp til navigasjon og kan kontinuerlig sende status til sentralen. På ulykkesstedet er det godt å vite at man har et nettbrett som tåler regn, kulde og hete, samtidig som det kan brukes med hansker, sier von Gertten.

 

Av de forhåndsinstallerte funksjonene på Toughpad så er det spesielt kameraet som har vært viktig for redningstjenestens oppdrag. Med den raske tilkoblingen kan bilder fra ulykkesstedet raskt overføres til operasjonssentralen.

- Det forenkler arbeidet å ha en stabil tilkobling og kontakt med sentralen. For eksempel om man trenger å overføre bilder av et hus på fem etasjer eller sende skjermdumper fra Google Maps for å vise hvordan området ser ut ovenfra. Vi kan dermed raskt bestemme den beste inngangsveien for redningsfartøy. Med en felles situasjonsforståelse er det enklere å ta kloke og raske beslutninger. Ofte må vi også hente ut informasjon om giftige stoffer noen har fått i seg. Da kan vi i tillegg hente ut relevant informasjon om hvordan dette har blitt håndtert tidligere enten i Sverige eller i utlandet, forklarer von Gertten. 

Operasjonsleder Martin von Gertten har alltid med seg Toughpad på oppdrag. I en redningssituasjon får han tilgang til en helhetlig løsning i form av kommunikasjon, dokumentasjon og informasjonstilgang. Uavhengig av ytre forutsetninger. Redningstjenesten i Trelleborg har planer om å utstyre flere av medarbeiderne med robuste mobile enheter i fremtiden.

 


Fotograf: Mattias Herrström