Phone number: (+47) 67 91 78 00
  • Mobile Solutions Business Division – Europe

Terms & Conditions

Følgende er vilkår for bruk av nettstedet til Panasonic Europe  www.panasonic-europe.com Ikke bruk nettstedet hvis du ikke aksepterer disse vilkårene.

Med mindre det motsatte er spesifisert, er innholdet på dette nettstedet og sidene beskyttet av opphavsrett, og ingen del av dette kan reproduseres i noen form eller brukes på annen måte, bortsett fra med Panasonics skriftlige samtykke på forhånd eller ifølge neste vilkår som beskrevet nedenfor.

Du kan skrive ut eller laste ned synlig tekst på nettstedet for personlige, ikke-kommersielle formål inkludert, men ikke begrenset til, struktur, generell stil og programkode. Selv om alle hensyn er tatt iht. informasjon som er oppgitt på nettstedet www.panasonic-europe.com, aksepterer ikke Panasonic Connect Europe GmbH. noe ansvar for feil eller utelatelser. Design, spesifikasjoner og priser kan endres uten forhåndsvarsel.