Luftfart

Omforme måten luftfart arbeider på

For teknisk vedlikehold og reparasjonstjenester i hangarene, hurtige vedlikeholdstjenester på flyplassen eller som elektroniske flyposer (EFB)

Lave utslippsnivåer

Toughbook, takket være sitt høye beskyttelsesnivå, har eksepsjonelt lave magnetiske utslippsnivåer og grundig sikkerhetsvern mot eksterne farer. De valgte enhetene har MIL-STD 461E-sertifisering.

RTCA-akkreditering og DO-160D-sertifisert

De valgte Toughbook-enhetene er RTCA-akkreditert og D0-160D-sertifisert – den høyeste industristandarden for instrumentenes sikkerhet og driftssikkerhet innen luftfart.

Men dette er bare de tekniske faktaene. Her ser du hvordan Toughbook kan hjelpe deg.

Hvordan den allerede hjelper andre organisasjoner som ligner på din. Og hvordan den kan bidra til å overvinne hovedutfordringene du står overfor.

¹ Testet av en nasjonalt uavhengig tredjeparts testlaboratorium i følge IEC 60529 Del 13.4, 13.6.2, 14.2.5 og 14.3.