Phone number: (+47) 67 91 78 00
  • Recycling programme

Program for tilbakelevering av Toughbook (PC)

I EU-land kan Panasonic-kunder levere inn brukte og utrangerte Toughbook-maskiner gratis på kommunale innsamlingsstasjoner. Innsamlingsmåten kan variere fra kommune til kommune. Du finner informasjon, som adresse og åpningstider for innsamlingsstasjonen, i lokale telefonkataloger, kommunale veiledninger og på nettsteder. Alle kunder kan også levere inn brukt og utrangert Toughbook-utstyr der de kjøper nytt utstyr.

I henhold til EUs lovgivning i de fleste medlemsland kan ikke bedriftsbrukere levere inn brukte produkter på kommunale innsamlingsstasjoner.

Bedriftskunder bes kontakte sin Panasonic-representant og/eller bruke de oppførte kontaktene for å få informasjon om resirkulering av Toughbook-maskiner. Panasonic vil ved forespørsel finne en løsning som passer for deg.

OBS! Denne fremgangsmåten gjelder også for forbrukere som har større mengder Toughbook-utstyr som skal resirkuleres.

I tillegg til disse eksisterende resirkuleringsprogrammene tilbyr Panasonic Computer Products Europe (PCPE) et individuelt og gratis tilbakeleveringsprogram for Toughbook-utstyr som selges til forbrukere. Når du henvender deg til et av de oppførte numrene, kan Panasonic sørge for henting av Toughbook-utstyr direkte fra dine lokaler.

Ring et av følgende gratisnumre for å avtale resirkulering av Toughbook-utstyr:

Storbritannia: +44 (0) 8709 079 079

Tyskland: +49(0) 800 723 5211

Frankrike: +33 (0) 1 55 93 66 60

Spania: +34 (0) 901 101 157

Italia: +39 (0) 848 391 999

Østerrike +43(0) 800 006 493

OBS! Kunder i andre land henvises til de oppførte numrene.

Du kan også sende e-post til Panasonic for å avtale resirkulering av Toughbook-utstyr: toughbooksupport@eu.panasonic.com