• Styring og vedlikehold av ressurser

Styring og vedlikehold av ressurser

Du må optimere bruken av ressursene dine, uansett hvilke de er. Du må derfor utstyre serviceteknikere eller vedlikeholdspersonale i felten med verktøy som gjør at de kan administrere disse ressursene i samsvar med påkrevde standarder.

Her kan Toughbook legge til stor verdi.

Hvordan kan Toughbook forbedre prosessen?
Toughbook gir teknikere tilgang til mer, og mer verdifull, informasjon. Toughbook har blitt et verktøy for prosessomforming i situasjoner hvor andre bærbare PC-er eller mobile enheter svikter. Hastighet – teknikere jobber raskere når de har tilgang til riktig informasjon. Uansett om det er snakk om teknisk informasjon, veiledning, sted eller serviceregistreringer, har Toughbook tilgang til alt teknikeren trenger å vite i enhver situasjon. Arbeidsjournaler – innebygd feltkamera og Bluetooth-tilkobling gjør at teknikere enklere og raskere kan samle arbeidsregistreringer i Toughbook. Ettersom Toughbook er spesielt utstyrt for formålet forbedres prosessen enda mer. Berøringsskjermen er perfekt for enkel kommentering av pågående arbeid, og trådløs tilkobling av militærgrad betyr at arbeidet kan registreres, overvåkes og måles i sanntid, uten behovet for senere overføring av papirbaserte journaler. Kundetilfredshet – når du administrerer og vedlikeholder ressurser ved kundens lokaliteter er teknikeren bedriftens ansikt utad. Bruk av Toughbook for å gjøre dem mer effektive er den ideelle måten å gi økt kundetilfredshet på, samt å øke deres positive syn på organisasjonen din. Ny inntekt – kunder stoler på teknikere som fortsetter å levere verdifull service. Og når denne tilliten er opprettet står teknikeren klar til å hjelpe kunden med å forbedre virksomheten med andre tjenester eller produkter som organisasjonen din har å tilby.
Hva er prosessen?
Når vi snakker om administrasjon og vedlikehold av ressurser, refererer vi til optimering av alle feltbaserte ressurser i organisasjonen. Disse ressursene må, ved forskjellige stadier i livssyklusen, vedlikeholdes, repareres, oppgraderes, konfigureres på nytt og til og med byttes ut. Dette genererer en hel mengde forretningsprosesser, som f.eks. forebyggende arbeid. Man må revidere og evaluere ressursens ytelse og produktivitet, i tillegg til å identifisere, videreformidle og planlegge behovet for ev. reparasjoner. Det må også utføres regelmessig vedlikehold. Dette kan være en reaktiv prosess, dvs. at teknikeren må håndtere rapporterte feil på en passende og kostnadseffektiv måte. Nøyaktig og overveid rapportering må dokumenteres og alt påfølgende forebyggende arbeid må tidsplanlegges. Den største utfordringen er selvfølgelig å utføre arbeidet under vanskelige forhold. Forhold der den tradisjonelle teknologien vanligvis svikter. Forhold hvor feltteknikere vanligvis mister digital tilgang til programmer og data.