• Maskindiagnose og Toughbook

Maskindiagnose og Toughbook

Maskindiagnose er en viktig støtteprosess for mange virksomheter og organisasjoner i mange sektorer. Uansett sektor er målet til teknikeren som utfører diagnostikken alltid det samme:

  • Identifisere problemet
  • Løse det raskt
  • Løse det riktig første gang

Det kan være en prosess som utføres i et verksted eller en dedisert diagnosefasilitet hvor varme, støv og fukt utgjør stadige utfordringer.

Du kan imidlertid også utføre diagnosen i felten, hvor tilgang til systemer og data, og værforholdene blir de største utfordringene.

Hvordan kan Toughbook forbedre prosessen?
Toughbook er utformet og produsert av fagfolk som skjønner hvordan diagnosebedrifter tjener penger, nemlig ved at kunden vender tilbake som følge av at de er fornøyd med tjenesten. Vi skjønner derfor hvor viktig det er å utstyre teknikere med verktøy som gjør at de gjentatt kan utføre oppgaven korrekt på første forsøk. Toughbook kombineres med diagnosesystemer slik at teknikere kan utføre tre diagnoser på den tiden det vanligvis tar å utføre én. Hvordan? Ved å kombinere trådløs tilkobling av militærgrad, en uovertruffen driftsevne i utfordrende miljøer og integrerte periferienheter som RFID- og strekkodelesere. En innledende diagnose kan utføres i løpet av sorteringen, slik at riktig maskin tildeles riktig tekniker. Den normale diagnosen utføres mer effektivt, ettersom den fokuserer på problemer som oppstår i sorteringsstadiet. Den endelige diagnosen bekrefter at jobben er riktig utført og at videre arbeid ikke trengs samt at kundetilfredsheten er på topp. Det finnes imidlertid én prinsipiell fordel med å bruke Toughbook i diagnoseprosessen, nemlig det faktum at prosessen ofte begrenses av rom og sted. Men trass i dette er det ikke alltid mulig å utføre arbeidet på de mest passende stedene. Maskiner befinner seg i flere forskjellige miljøer, hvorav mange utgjør en vesentlig barriere for å bruke teknologi. Enhetene er bygget spesielt for utendørsarbeid eller i lite samarbeidsvillige miljøer, med trådløs tilkobling med stor rekkevidde, utendørsskjermer, konvertible formfaktorer og overlegen holdbarhet. Uansett hvor maskinene befinner seg, følger Toughbook med teknikeren og utfører alle nødvendige funksjoner.
Hvor forekommer hovedbarrierene?
Innsjekking – et eksempel på dette er bildiagnose, hvor innsjekking av kjøretøyet kan være en hovedbarriere for en effektiv diagnoseprosess, spesielt i den travleste tiden på morgenen. Sortering – dette innebærer fordeling av biler til teknikere med de rette ferdighetene. Selv om bilene blir tildelt mekanikere med påkrevde ferdigheter, er det ikke alltid like enkelt å utføre oppgaven uten tilgang til riktig teknisk informasjon som støtter den innledende diagnosen. Primærdiagnose – hvis sorteringsstadiet har blitt utført korrekt, kan dette stadiet i prosessen styres på en effektiv måte. Hvis ikke, blir primærdiagnosen være mer tidkrevende. Delelevering – teknikere i alle sektorer må ha de riktige delene for å kunne gjøre jobben sin. Hvis feil del blir bestilt eller levert, har det en stor innvirkning på tid, kostnader og produktivitet. Mer støtte – hvis en tekniker ikke er i stand til å løse problemet med det samme må vedkommende henvende seg til ekstern støtte. Dette kan vise seg å bli et problem hvis denne støtten ikke er umiddelbart tilgjengelig. Bekreft reparasjon – testing av og bekreftelse på at en reparasjon har blitt utført kan være tidkrevende. Dette stadiet blir derfor ofte utelatt, noe som kan ha stor innvirkning på kundetilfredsheten.