• Design og undersøkelse i felten og Toughbook

Design og undersøkelse i felten og Toughbook

Hvis du er med på å lede feltbaserte fagfolk i konstruksjon, ingeniørarbeid, arkitektur, transport og mange andre industrier, vil du, uten tvil, skjønne hvor viktig det er med design og undersøkelse i felten og at disse er viktige for organisasjonen.

Men du vil også være klar over at prosessen også byr på store vanskeligheter.

Hvordan kan Toughbook forbedre prosessen?
Toughbook er det perfekte verktøysettet for de som driver med design og undersøkelser, ettersom den gjør dem både selvforsynte og mer tidseffektive. Koordinasjon – det å lede grupper av undersøkere eller teknikere på tvers av en stor geografisk utstrekning er en utfordring. Toughbook takler dette gjennom en tilkobling og en innebygd GPS av verdensklasse. Holdbarhet – design og undersøkelse i felten skjer når det trengs og ikke når designere og undersøkere vil at det skal skje. Det kan være i et vannløp, på en støvete byggeplass eller i svært farlige miljøer. Toughbook er bygget for å kunne fungere på steder som dette, hvor annen teknologi svikter. Funksjonalitet i felten - Toughbook fungerer der hvor annen teknologi svikter. Nå kan feltarbeidere få tilgang til dataene og tegningene de trenger når de er på stedet, i et digitalt format som kan endres. Utvalget av skjermstørrelser og formfaktorer betyr at de kan takle kravene til CAD-arbeid ute i felten, og behandlingskraften de innehar gjør at de kan håndtere selv den mest komplekse tekniske dokumentasjonen.
Hvor forekommer hovedbarrierene?
Først og fremst det enkle faktum at undersøkelser og design i felten foregår utendørs. Dermed utgjør alltid værforholdene en barriere. Ettersom teknologien aldri har vært i stand til å fungere i disse utfordrende utendørsmiljøene, har dokumentasjon i papirform og registreringer alltid vært det eneste alternativet. Papir er imidlertid ubrukelig i regnvær. Journaler i papirform, som ofte må overføres til digital form ved et senere tidspunkt, introduserer muligheten for feil. Videre er nøyaktig design og undersøkelse i felten avhengig av riktige data og programmer. Fjernarbeid gjør det umulig å få tilgang til disse vesentlige faktorene, noe som gjør det vanskeligere å utføre prosessen på en nøyaktig og effektiv måte. Tidsspørsmålet vil også være en utfordring. Utforming og undersøkelser uten digitale verktøy kan bli en lang og arbeidskrevende oppgave. I den kommersielle verdenen er tid penger, og design og undersøkelse er ingen statisk prosess. Nøkkeltallene og data endrer seg konstant og må justeres og manipuleres på arbeidsstedet. Dette er en stor utfordring uten digital tilgang til de riktige dataene.