• Hvorfor satse digitalt?

Hvorfor satse digitalt?

I en verden med å økende kundekrav er det å sikre kontinuerlig og kostnadseffektiv drift avgjørende.

Det betyr å redusere den tiden maskiner er ute av drift, og å optimere de arbeidsstrukturene som allerede er på plass.

Nedetid på grunn av maskinsvikt for eksempel, kan ha alvorlige, langsiktige kostnadsfølger, utover den umiddelbare reparasjonsutgiften.

Skjulte kostnader

 • Tapt produksjon og fortjeneste
 • Bortkastede materialressurser
 • Reparasjoner
 • Erstatningsdeler
 • Nytt maskineri

 

Så hvordan kan du sikre levetiden for produksjons- og lageranlegg, minimalisere kostbar nedetid, og maksimere produktiv driftstid?

Ved digitalisering.

Hvis europeiske produksjonsbedrifter ikke tilpasser seg den digitale utviklingen, kan de gå glipp av en potensiell merverdi på 605 milliarder euro innen 2025. *

*Data fra Roland Berger-rapporten

Samlebånd

Automatiser prosessene og still verktøy for planlegging, timeplan, jobbtider og rutinginformasjon til disposisjon.

Vedlikehold, reparasjoner og drift (MRO)

Arbeiderne kan dele og få tilgang til viktig informasjon i sanntid, fra maskinstatus og feilrapportering, til reparasjonshåndbøker, historisk data og infrastruktur for radiofrekvensidentifikasjon (RFID).

Administrasjon av produksjonslager

Bruk og etterfyll lagerbeholdningen mer effektivt, med lageradministrasjon i sanntid. Ta en nærmere titt på våre spesialiserte gaffeltruckløsninger her.

Hva betyr dette for administreringen av produksjon, anleggsvedlikehold, reparasjoner og lagerdrift?  
 • Strømlinjeformede og automatiserte arbeidsprosesser
 • Forbedret produktivitet
 • Større produksjonshastighet
 • Færre feil
 • Større grad av nøyaktighet og bedret kvalitet
 • Mindre nedetid
 • Redusert vedlikeholdsbehov
 • Økt driftstid
 • Reduserte kostnader, maksimert fortjeneste

Administrerende direktører over hele verden er enige i at digital teknologi kan øke organisasjonens nyvinningspotensiale med 71 %. *

*Kilde PwC 18th Annual Global CEO Survey (PwC 18. årlige globale CEO-undersøkelse)

Blir du med på den digitale revolusjonen?