• The Toughest Rugged Mobile Computers

  • The Toughest Rugged Mobile Computers

De tøffeste robuste mobile datamaskinene

Panasonic har gjennom mange år hatt ord på seg for å produsere nyskapende og verdensledende teknologi. Investering i forskning og testing betyr at Panasonic kan fortsette å utvikle og bygge uslåelige nye teknologier og produkter. De omfattende testrutinene utføres på hele Toughbook- sortimentet og sikrer at produktene fortsetter å få anerkjennelse som verdensledende, robuste mobile dataløsninger.

Tøffe arbeidsforhold krever tøffe mobile dataprodukter

Hos Panasonic Toughbook og forstår vi at våre kunder jobber under noen av verdens tøffeste forhold, og derfor har behov for mobile datamaskiner som kan drives effektivt i utfordrende miljøer. I både utvikling og produksjon gjennomgår hver modell krevende testing som oppfyller eller overgår europeiske eller verdensomspennende standarder for testkrav. Som et resultat kan våre Toughbook serier støtte arbeidstakere i de mest ekstreme og ulike situasjoner.

Produktene er produsert på Panasonics egne fabrikker, og vi tilbyr en lang rekke robuste mobile datamaskiner, inkludert helrobuste, semi-robuste og bedriftsrobuste modeller. Vår bedriftsrobuste serie er utformet for å tåle og håndtere en rekke miljøer og er bygd for å motstå søl, støt og slag, mens våre svært robuste modeller kan tåle å slippes fra inntil 1,8 m høyde og forhold som omfatter svært kalde eller varme miljøer, fuktighet, støv, smuss, atmosfærisk og fysisk trykk og vibrasjon.

Slipp- og støtsikkerhetstesting

Panasonics robuste mobile datamaskiner Toughbook er testet helt opp mot sine grenser for å sikre at du kan være helt trygg på at enheten kan brukes i de mest krevende forhold. Harddiskfeil og ødelagt skjerm er vanlig hvis en bærbar datamaskin eller et nettbrett slippes, men Panasonic Toughbook- maskinene er utformet for å absorbere støt og motstå denne typen skader. 

Slipptesten som våre svært robuste mobile datamaskiner gjennomgår, består av tre individuelle tester fra 1,2 m, 1,5 m og 1,8 m. Hver test utføres 26 ganger på hvert produkt, og sertifiseres1 av en uavhengig testlab. Slippflaten for disse testene er en 5 cm tykk finerplate over en stålplate over betong. Testene utføres i samsvar med Military Standard Testing (MIL-STD-810G), metode 516.6, prosedyre IV («Transit Drop-test»).

Military Standard Testing-prosedyren (MIL-STD 810G) er en amerikansk militærstandard som har som mål å prøve ut utstyr til grensen av utholdenhet for å sikre ytelse i felt.

MIL-STD-810G-tester tillater at inntil fem prøveenheter brukes i løpet av falltestprosessen, men Panasonic bruker bare én enhet ved testing av de helrobuste Toughbook- modellene. Hver enhet gjennomgår 26 falle på hver av de tre høydene, som utgjør 78 fall totalt. 

Hver testet Toughbook utsettes for sekvensielle slipp på hver flate og hvert kant og hjørne i stillstandmodus 26 ganger, på hver av de tre høydene. Etter hvert slipp blir de robuste datamaskinene visuelt inspisert, etterfulgt av en funksjonskontroll som involverer oppstart av Windows. 

Våre bedriftsrobuste Toughbook mobile datamaskiner og 4K Tablet blir utsatt for slipp på 30 cm og 76 cm på undersiden.

Interne testprosesser overgår MIL-STD-kravene, og utsetter Toughbook- datamaskiner for slipptester mens maskinene er i bruk. Under testene slippes enhetene på en hardere flate enn under vanlige MIL-STD-tester.

1 Testet av en nasjonal, uavhengig tredjeparts testlab i henhold til MIL-STD-810G metode 516.6 prosedyre IV for falltester.

Test av væskemotstand

Væsketester måler motstandsnivået mot fuktighet i våre robuste Toughbook- mobildatamaskiner. Søl og sprut fra drikkevarer på datamaskinen er uunngåelig, men noen ganger kan mer krevende stoffer finne veien til tastaturet og skjermen. Derfor måler væsketesting også motstanden mot oljer og enkelte kjemikalier, herunder blant annet motstand mot gjentatt rengjøring med desinfiseringsmidler i våre kliniske mobildatamaskiner.

Siden Toughbook- datamaskiner ofte brukes utendørs, forstår vi at de også må testes for å tåle regn. Blowing Rain-testen involverer testing av helrobuste Toughbook- datamaskiner i 30 minutter, i vind på 113 km/t og med en nedbørsmengde på 15 cm i timen.

Vanntoleransetester som utføres av Panasonics teknikere, er i samsvar med Military Standard Test (MIL-STD 810G) metode 506.5, prosedyre I (Blowing Rain) og prosedyre III (Spray).

Military Standard Test (MIL-STD 810G) er en amerikansk militærstandard som har som mål å teste utstyr helt til grensen, mot ekstreme miljøforhold som produktet senere kan bli utsatt for.

Toughbook-datamaskiner blir utsatt for testen mens skjermen er i bruk og åpen, men portene er stengt av gummiforseglingene som leveres med produktet som standard. Etter testen, inspiseres datamaskinen med tanke på vann som er trengt inn.

Hos Panasonic korter vi ikke ned varigheten på væskemotstandstesten, i motsetning til enkelte datamaskinprodusenter. 

Vanntoleransenivåene varierer i hele serien av Toughbook-modeller. Helrobuste Toughbook- produkter er vannbestandige til nivået på MIL-STD 810G-sertifiseringen, mens vår halvrobuste serie er i stand til å motstå småsøl. Den bedriftsrobuste serien ikke er motstandsdyktig mot vann på noe nivå.

1 Testet av en nasjonal, uavhengig tredjepartslab i henhold til MIL-STD-810G metode 516.6 prosedyre IV for slipp og IEC 60529 del 13.4, 13.6.2, 14.2.5 og 14.3 for IP65.

Test for vibrasjonsmotstand

De fleste av våre Toughbook- kunder jobber ofte under svært krevende forhold, som normalt kan føre til problemer med mobil databehandling på vanlige bærbare PC-er eller nettbrett. Enheter som brukes under alle former for transport, fra biler til tog og fly, er underlagt stadig vibrasjon, så det er avgjørende at de kan motstå skade fra langtidseksponering.

Vi utfører grundige kontroller av våre helrobuste Toughbook- datamaskiner med tanke på vibrasjonsmotstand, for å sikre at de forblir brukbare til tross for varig høyt vibrasjonsnivå. Feltarbeid kan omfatte kjøring i ulendt terreng, så bærbare PC-er må kunne tåle vibrasjon og fortsette å fungere effektivt og modellene som brukes i produksjons- eller gruveindustri, kan også utsettes for betydelig og hyppig vibrasjonsbelastning.

Som med andre robuste tester som utføres av Panasonics teknikere, utføres vår vibrasjonstest for helrobuste Toughbook- utføres i samsvar med Military Standard (MIL-STD-810G, metode 514.6, prosedyre I, kategori 24 General Minimal Integrity Test). Men Panasonics vibrasjonstest går lenger enn MIL-STD-kravene: hver Toughbook- datamaskin er gjenstand for en funksjonskontroll. Vi tester for å sikre at harddisken i de helrobuste modellene spinner, og spiller av en video mens maskinen utsettes for kontinuerlig vibrasjon. 

I tillegg blir noen av Toughbook-modellene, inkludert CF-19 og CF-31, også testet i henhold til ASTM D4 169-04 (99) Schedule E, Truck Highway Assurance Level II, Operating, sammen med MIL-STD-testingen. ASTM (American Society for Testing and Materials International) er en av verdens største frivillige standardutviklingsorganisasjonene i verden, og ble grunnlagt i 1898. Forholdene under kjøretøyvibrasjonstesten var mellom 1–200 Hz, 0,52 Grms i alle tre aksene, 90 minutter per akse. 

Testing av partikkelmotstand

Bruk ute i felten gjør deg og utstyret værutsatt, noe som kan være utfordrende på mange forskjellige måter. Støv og smuss har en tendens til å finne veien inn i alle eksponerte områder i mobile datamaskiner. Dette kan føre til potensielle problemer med funksjonaliteten til tastaturet og andre komponenter, redusert produktivitet og effektivitet.

Panasonic tester Toughbook- produktene for motstandsdyktighet mot infiltrasjon av støv, sand og andre luftbårne partikler.

Panasonics teknikere utfører støvmotstandstesten på alle helrobuste Toughbook- produkter. Med driftstesttemperatur på inntil 60°C, utføres testen i henhold til MIL-STD-810G, metode 510.5, prosedyre I (Dust) og prosedyre II (Sand) og er utformet for å teste utstyret til grensen. 

MIL-STD-810G-retningslinjene understreker at 60°C er «standard» temperatur som skal brukes i denne testen og for å sikre at partikkeltesten regnes som den mest krevende partikkeltesten, bruker vi både silikamel og sand.
For å bestå partikkeltesten kreves det at mobile datamaskiner i Toughbook- serien opprettholder driften uten noen uheldige effekter på noen bevegelige deler eller kontakter og releer.

I tillegg til MIL-STD-testingen, er våre helrobuste Toughbook-datamaskiner også IP65-sertifisert for støv- og vanninntrenging, og gjennomgår krevende fabrikktesting for støv og vannmotstand. IP65 er Ingress Protection Rating, som klassifiserer og fastsetter graden av beskyttelse mot inntrengning av vann, støv og andre små partikler.

Testing av fuktighetsmotstand

Funksjoner som er innebygd i våre helrobuste Toughbook bærbare PC-er for å hindre væsketinntrenging, hindrer også potensielle problemer med høy luftfuktighet.  

Krevende fuktighetstester utføres på de helrobuste Toughbook- datamaskinseriene for å sikre at ytelsen opprettholdes selv under svært fuktige forhold.

Testene som alle våre Toughbook-produkter gjennomgår, en sertifiserte MIL-STD-810-tester, inkludert fuktighetstesten. Military Standard Test (MIL-STD 810G) er amerikanske militærtester som er utarbeidet for å teste utstyr under en rekke utfordrende forhold eller miljøer.

Fuktighetstesten utfordrer datamaskinenes grenser, og utføres i henhold til MIL-STD-810G, metode 507.5 (Aggravated). I henhold til MIL-STD-testene er temperaturen for denne testen variabel mellom 30 °C og 60 °C, mens den relative fuktigheten forblir konstant på 95 %. Hele testen utføres over ti dager, der hver syklus tar 24 timer, og alle Toughbook- datamaskiner testes for sin evne til å fungere mot slutten av femte og tiende syklus.

I tillegg utsettes kontaktpinnene på datamaskinens tastatur og andre elektriske komponenter utsatt for fuktighetstesting for å kontrollere at disse delene er mindre mottakelige for elektrisk kortslutning eller korrosjon.
Selv om MIL-STD-kravene ikke angir noe behov for å dekke interne komponenttester, utfører Panasonics teknikere interne kontroller periodisk for å sikre at Toughbook -enhetene forblir operative og ikke blir teknisk påvirket av fuktige miljøer.   

Testing av temperaturtoleranse

For å sikre at våre helrobuste Toughbook er i stand til å håndtere plutselige og store temperaturendringer, blir en serie Military Standard (MIL-STD) temperaturtester gjennomført for å sikre at modellene er i stand til å overleve temperaturer så høye som 93 °C og så lave som -16 °C.

Military Standard Test (MIL-STD 810G) er en amerikansk militærstandardtest, og er blant de mest omfattende teststandardene i verden.

Tester for både høye og lave temperaturer gjennomføres i henhold til MIL-STD-810G, metode 501.5 og metode 502.5, prosedyre I (Storage) og prosedyre II (Operational) og prosedyre III (Tactical – Standby to Operational). Panasonics test for høy temperatur kontrollerer om hver enhet kan brukes i temperaturer på 60°C og kan overleve å bli utsatt for en temperatur på 71 °C og deretter fungere. Testen for lav temperatur kontrollerer om den mobile datamaskin kan fungere normalt ved en temperatur på -7 °C og kan overleve eksponering mot en temperatur så lav som -16 oC. Hver enhet må fungere normalt etter hver test for bestå.

En varmesjokktest utføres også for å oppfylle MIL-STD-810G-teststandardene (metode 503.5, prosedyre I). I løpet av varmesjokk-testen må enheten gjennomføre tre sykluser der de miljømessige temperaturendringene endres fra en høy temperatur på 93 °C til en lav temperatur på -16 °C (én syklus). For å bestå må enheten starte opp og fungere normalt etter eksponeringssykluser med varmesjokk. Testobjektene flyttes mellom varme og kalde miljøer i løpe av ett minutt, avhengig av størrelse. Større objekter som krever materialhåndteringsutstyr, kan trenge ekstra tid for å flyttes.

MIL-STD-810G har opprettet en ny nedfrysings-/opptiningstest som er integrert i våre temperaturmotstandstester. Helrobuste Toughbook- modeller utsettes for nedfrysnings-/opptiningstesten i henhold til MIL-STD-810G, metode 524, prosedyre III (Rapid Temperature Change).

I tillegg til de eksterne temperaturtestene utsettes Toughbook også for interne tester som går utover MIL-STD-testene. Denne fasen av testingen kalles Highly Accelerated Life Tests (HALT), som er en stresstestmetode som har som mål å samle inn produktpålitelighetsinformasjon. Panasonics ingeniører observer ytelsen til helrobuste Toughbook- modeller over en periode på flere uker, under varme og kalde temperatursykluser. Ved å observere ytelsen over tid og under ekstremt stress, kan alle komponenter som svikter, identifiseres og videreutvikles før produksjonen starter.

Testing av trykkmotstand

Panasonics trykkmotstandstester kontroller Toughbook modellers motstand mot både atmosfærisk og fysisk trykk. Rekken av helrobuste Toughbook- mobile datamaskiner som brukes i militære og sivile fly og nødhelikoptre, må kunne fungere mens de utsettes for varierende effekter fra atmosfærisk trykk. Forretningsrobuste modeller må være motstandsdyktige mot knusing på overfylte pendlertog og være i stand til å tåle at tunge gjenstander plasseres på dem ved et uhell.

Panasonics teknikere tester atmosfærisk trykktoleranse ved å sikre at de helrobuste mobile datamaskinene kan fungere til en høyde på 15 000 fot (4572 m), som er den høyeste tilsvarende høyden som er angitt i testene MIL-STD-810G, metode 500.5, prosedyre l (Storage) og II (Operation) for militære lastefly.

Panasonic teknikere tester også evnen i Toughbook- mobile datamaskiner til å tåle det fysiske trykket som huset utsettes for. Toughbooks hus i magnesium er 20 ganger sterkere enn ABS-plast og tilsvarende hus, noe som gjør dem ideelle til beskyttelse av LCD-skjermen. Siden LCD-skjermer er en viktig og dyr komponent i alle bærbare PC-er, er Panasonics hus utformet for å absorbere betydelige mengder fysiske trykk for å beskytte skjermen, noe som reduserer feilraten og øker produktiviteten.

De bedriftsrobuste bærbare PC-ene er testet for å tåle 100 kg direkte trykk. Robotstyrt utstyr brukes til å øve trykk på ulike områder av huset. Dette bidrar til å sikre at områder som normalt er mer utsatt for sprekker og skader, for eksempel hjørner, testes nok til å hindre svake punkter i Panasonics produkter.

Trykkmotstandtesting utføres ikke bare på det utvendige, men også på innvendige komponenter til et nivå som overskrider Military Standard Test (MIL-STD 810G). 

Testing av elektromagnetisk interferens (EMI) og elektromagnetisk kompatibilitet

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)-energi har evnen til å forstyrre funksjonen til elektroniske apparater, så elektromagnetisk interferens generert av elektroniske enheter er et stort problem for svært sensitivt elektronisk utstyr. Mens elektromagnetiske utslipp vanligvis er upraktisk, kan de i noen tilfeller være livstruende hvis de forstyrrer funksjonaliteten til livsviktig utstyr eller driften av ømfintlig teknologi i f.eks. fly.

Panasonic Toughbook mobile PC-er er utformet for å dekke kravene i det amerikanske forsvarets teststandarder, MIL-STD-416F, (f.eks. nødvendig for utstyr som brukes av Forsvarsdepartementet i USA) for både elektromagnetisk stråling og mottakelighet for å unngå potensielt skadelig interferensutslipp, og å la alle Toughbook-modeller jobbe effektivt i nærheten av andre enheter.

Panasonic og tredjeparts testing utføres på helrobuste Toughbook for å bekrefte EMI- og EMC-samsvar over en rekke frekvenser for elektromagnetisk stråling, og det er ti ulike tester som er utført for å sikre samsvar.

Testing av vann og støvinntrengingsbeskyttelse, IP65 og IP54

Mobile datamaskiner og nettbrett vurderes vanligvis etter internasjonale standarder for inntrengningsbeskyttelse (IP). Ingress Protection Rating (IP65) også kalt International Protection Rating, publiseres av International Electrotechnical Commission (IEC), og rangerer motstandsnivået et produkt gir mot inntrenging av støv og vann i elektriske innkapslinger og mekaniske hus. Ingress Protection Rating har som mål å gi betydelig informasjon om beskyttelsesnivået som tilbys av en enhet i henhold til en standard testmetode.

Våre fullrobuste Toughbook- datamaskiner har fått en IP651-vurdering for partikkelmotstand og vannavstøtningsevne. IP65 indikerer at produktet har en IP-klassifisering for beskyttelse mot støv og vann. Det første sifferet (6) innenfor IP65 viser til motstandsdyktighet mot støv, mens andre siffer (5) viser beskyttelsesnivået mot væsker. Dette betyr at vann kan sprutes på datamaskinen fra alle retninger uten å påvirke eller skade den. Det å få et høyere tall, betyr at det er en større grad av beskyttelse. Derfor vil et produkt med IP65-rangering gi bedre beskyttelse mot støv og vann enn et produkt med IP54-klassifisering.

1 Testet av en nasjonal, uavhengig tredjepartslab i henhold til MIL-STD-810G metode 516.6 prosedyre IV for slipp og IEC 60529 del 13.4, 13.6.2, 14.2.5 og 14.3 for IP65.

Trådløs testing

For å sikre at vår Toughbook- serie gir uovertruffen kvalitet, pålitelighet og ytelse, kontrollerer vi og følger nøye med på den trådløse testprosessen.

Panasonic har investert millioner av euro i forskning og utvikling, test og produksjon med verdensledende trådløse testfasiliteter. Vårt ekkofrie kammer, som er i Kobe i Japan, er et av verdens største.

Et ekkofritt kammer er et rom som er blitt utformet for å absorbere alle lydrefleksjoner og elektromagnetiske bølger: det er i bunn og grunn et rom som ikke gir ekko. Dette er viktig fordi hvis eksterne lyder eller radiosignaler påvirker kammeret, vil det føre til feilaktige resultater.

Vårt verdensledende ekkofrie kammer blokkerer alle uønskede radiosignaler og interferens. Denne evnen gjør rommet til et ideelt kontrollert miljø for testing av effekten av radiofrekvens (RF) på Toughbook trådløse produkter. Testene som utføres innenfor kammeret, er over luften (OTA), som omfatter total isotropisk følsomhet (TIS) og total utstrålt effekt (TRP).

Trådløs testing utføres også i varme, kulde, regn og andre vanlige miljøer i den virkelige verden. Testene som utføres under trådløs testing, har som mål å evaluere driverytelse, tilkoblingsprogramvareytelse og variable miljø- og nettverksforhold som brukere regelmessig støter på når de er på reise.

Panasonics teknikere bruker tester i et ekkofritt i produktdesignfasen for Toughbook- produkter slik at den trådløse ytelsen til Panasonics mobile datamaskiner og nettbrett er optimert. Resultater fra testene hjelper Panasonics ingeniører med å finne og utbedre problemområder før produktenes design avsluttes og godkjennes for produksjon.

Ved å utsette Toughbook- produkter for disse krevende testene, er Panasonic i stand til å produsere robuste trådløse mobile datamaskiner som er konsistente og pålitelige for en rekke bransjer, og som er i stand til å arbeide i en rekke miljømessige forhold.