• Toughbooks tilbakekjøpsprogram

Toughbook bærbare pc'er tilbakekjøpsprogram

Avtalen som øker verdien på dine resterende IT-ressurser.

Hvis du skal avhende mer enn ti bærbare datamaskiner, og de oppfyller en påkrevd standard for tilstand og reparasjon, kan du benytte deg av tilbakekjøpsprogrammet til Toughbook.

Med denne tjenesten kan de gamle Toughbook-enhetene effektivt fjernes fra IT-parken din, og dermed får du tilbake restverdien til disse ressursene.

Hver maskin renses for data i den grad at den oppfyller alle godkjente og internasjonale standarder, og du vil få sertifikater som bekrefter dette. Dermed kan du være trygg på at forretningskritiske data aldri havner i feil hender.

Vi kan til og med hente og kassere andre enheter enn Toughbook for deg hvis du er interessert i å bytte dem ut med nye Toughbook-enheter.

Deltakelse i Toughbook bærbare pc'er tilbakekjøpsprogram vil på ingen måte ha innvirkning på rettighetene dine under WEEE-direktivet.

Hvis du ønsker mer informasjon om denne verdifulle tjenesten, kan du laste ned en pdf-fil her eller ta kontakt med oss på adressen nedenfor:

Adresse:
Panasonic Computer Products Europe Service Centre
Building B4
Wyncliffe Road
Pentwyn
Cardiff
CF23 7XB
Storbritannia

E-post: toughbook.buyback@eu.panasonic.com