• Computer Product Solutions

Privacy Policy

Panasonic forstår hvor viktig personvern er. Personlig informasjon som du oppgir vil kun bli brukt til spesifikk intern markedsføring, statistiske og produktinformasjonsformål. For eksempel for å informere deg om de nyeste programvareoppdateringene, spesialtilbud på utvalgte produkter, til å holde deg oppdatert med Panasonics nyhetsbrev, fulle av verdifull informasjon, for eksempel om de nyeste Panasonic-produktene eller -teknologiene, eller for å få tilbakemelding fra kundene våre for å forbedre produktutviklingen. Men ingen informasjon om deg vil bli gjort tilgjengelig for en tredjepart som ikke har noen tilknytning til Panasonic.

All informasjon og data som du oppgir til Panasonic, avhengig av instruksjoner for deg om det motsatte, vil bli bevart og kun bli avslørt i samsvar med gjeldende nasjonale lover og regelverk for databeskyttelse, og i alle tilfeller kun i den grad det er nødvendig for å behandle den spesifikke forespørselen din effektivt. Panasonic vil ikke samle inn dine personlige data uten ditt samtykke, med mindre det ellers kreves av gjeldende lover og/eller lovlige forespørsler fra ansvarlige myndigheter. Det er helt opp til deg hvorvidt du vil oppgi din individuelle identifikasjonsinformasjon til Panasonic, f.eks. for å registrere informasjonen din, delta i undersøkelser eller trekninger eller for å kjøpe våre produkter på vårt e-handelsnettsted.

Panasonic kan, i tillegg til informasjonen du oppgir ved registrering, samle inn informasjon om dine preferanser basert på bruk av nettstedet eller nyhetsbrevene. Informasjonsinnsamlingen kan inkludere analyzen av nettstedstrafikk og kjøpsatferd, samt bruk av informasjonskapsler. Panasonic kan bruke denne informasjonen, og informasjon som du har oppgitt ved registrering, til å informere deg om nye produktlanseringer, teknologier og konkurranser eller tilbud som du kan være interessert i.

Personlig informasjon som du oppgir blir behandlet av Panasonic Marketing Europe, og delt mellom selskapsmedlemmer av Panasonic-gruppen for å legge til rette for og sikre korrekt og effektiv ytelse av forholdet vårt til deg.

Fra tid til annen samler Panasonic inn samlet statistikk om tjenestene og kan dele denne med seriøse tredjeparter. Disse statistikkene skal ikke inneholde informasjon som ville gjøre det mulig for en tredjepart å identifisere deg personlig. Panasonic videreformidler ikke informasjon til en tredjepart eller et selskap, bortsett fra dem/de vi bruker til å utføre statistiske analyzer eller styre kommunikasjon på våre vegne.

Panasonic forbeholder seg retten til tilgang til og avsløring av individuelt identifiserbar informasjon for samsvar med alle gjeldende lover og/eller lovlige forespørsler fra ansvarlige myndigheter, til korrekt bruk av selskapets systemer, eller for egen eller andre brukeres beskyttelse.

Panasonic lagrer all finansiell informasjon sikkert. [Kortinformasjon forblir kryptert i vår sikre nettserver.] Tilgang til vår sikre nettserver er strengt kontrollert.

Selv om vi har bestrebet oss på å sikre nøyaktigheten av informasjonen på dette nettstedet, gir Panasonic ingen garantier eller forpliktelser i denne forbindelse, og aksepterer ikke noe erstatningsansvar for eventuelle feil eller utelatelser. Panasonic Marketing Europe korrigerer så fort som mulig feil eller utelatelser som vi blir gjort oppmerksomme på.

Eventuelle koblinger fra dette nettstedet til eksterne nettsteder som ikke opprettholdes av Panasonic er kun oppgitt for beleilighet, og bør ikke anses som en endossering fra Panasonic av innhold eller praksis på disse eksterne nettstedene som Panasonic ikke påtar seg noe ansvar for.

Panasonic og Technics er registrerte varemerker som tilhører Panasonic Corporation Co. Ltd, hvorav Panasonic Corporation er et heleid datterselskap. Du har rett til tilgang til, oppdatering av eller blokkering av informasjon ved å kontakte Panasonic Corporation, Data Security Officer, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland.

Dette nettstedet har blitt opprettet og opprettholdes av Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden-Biebrich i Tyskland, og Panasonic Corporation behandler data på vegne av Panasonic Marketing Europe GmbH, som er dets heleide datterselskap. Hvis du har spørsmål eller klager, ikke nøl med å kontakte den kompetente ansvarlige for databeskyttelse i din jurisdireksjon. Forespørslene dine vil bli besvart så fort som mulig.